Day: June 2, 2023

จากสิทธิ์การใช้งานสู่ความเป็นเจ้าของ: BASELABS เปิดโอกาสให้คุณครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์สำหรับการขับขี่อัตโนมัติในระดับ ASIL D

เค็มนิทซ์, เยอรมนี, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — BASELABS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟิวชันเซ็นเซอร์ กำลังเปิดโอกาสให้เข้าครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ในด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมสำหรับการขับขี่อัตโนมัติในระดับ ASIL D ทั้งหมด โดยผู้ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด