OMERS Infrastructure ตกลงที่จะซื้อหุ้น Azure Power 19.4%

ธุรกรรมนี้จะขยายการถือครองการลงทุนโดยตรงของแผนกองทุนบำนาญของแคนาดาในอินเดีย พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงภาคพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

สิงคโปร์, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ OMERS Infrastructure ประกาศว่าได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อกิจการจาก International Finance Corporation และ IFC GIF Investment Company I เป็นสัดส่วนประมาณ 19.4% ใน Azure

Read more
1 2 3 4 5 311