Melissa Increases Sales and Support for China Business

Growing Asia Pacific focus reflects foundational nature of address management in global business operations and customer communications RANCHO SANTA MARGARITA, Calif., Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Melissa, a leading provider of global data quality and address management solutions, today announced its increased sales and support for China business, extending the company’s reach and reflecting […]

Read more

Melissa เพิ่มยอดขายและการสนับสนุนธุรกิจในประเทศจีน

การมุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการจัดการที่อยู่ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกและการสื่อสารกับลูกค้า RANCHO SANTA MARGARITA, Calif., Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Melissa ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการที่อยู่และคุณภาพข้อมูลระดับโลก ในวันนี้ได้ประกาศการเพิ่มของยอดขายและการสนับสนุนสำหรับธุรกิจในประเทศจีน ขยายขอบเขตการเข้าถึงของบริษัท และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการขยายตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างรวดเร็วด้วยการมองหาเครื่องมือและบริการด้านคุณภาพข้อมูล Melissa ตระหนักว่าการจัดการที่อยู่อย่างชาญฉลาดนั้นเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น เครื่องมือของบริษัทมีลักษณะที่เป็นสากล และถูกปรับให้เหมาะสำหรับขับเคลื่อนการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างผลประโยชน์ยิ่งขึ้น และความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมกับทุกบริษัทที่มีฐานลูกค้าที่หลากหลาย และส่วนมากถูกนำไปใช้ในบริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ และอีคอมเมิร์ซ “ความเป็นเลิศในข้อมูลลูกค้ามีพื้นฐานมาจากที่อยู่ที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับกิจกรรมสำคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ เช่น การริเริ่มรู้จักลูกค้าของคุณ การยืนยันตัวตนและมาตรการต่อต้านการฉ้อโกง และการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นของลูกค้า” Edmund Ng ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Melissa กล่าว “ด้วยขอบเขตการดำเนินงานทั่วโลกของเราในปัจจุบัน เราจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับธุรกิจในญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนในท้องถิ่นและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับสูง และในตอนนี้ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดเอเชียแปซิฟิกได้มากขึ้นไปอีก” สำนักงานทั่วโลกของ Melissa ช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการและบุคลากรในประเทศของ Melissa ได้อย่างสะดวก ขอบเขตการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทยังรวมถึงสำนักงานในอเมริกาเหนือ เยอรมนี สหราชอาณาจักร อินเดีย ออสเตรเลีย […]

Read more

Special Volleyball Challenge 2021 Starts

The Special Volleyball Challenge 2021 has started with participation of 11 volleyball teams from different clubs throughout Cambodia.According to a recent result of pole sharing, the match was divided into two poles, including pole A that includes S&am…

Read more
1 585 586 587 588 589 971