Lantronix เข้าซื้อกิจการกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable จาก Communications Systems, Inc.

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Lantronix”) (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการด้าน Software as a Service (Saas), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะและโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ระดับโลก วันนี้ได้ประกาศว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Transition Networks และ Net2Edge ได้สำเร็จตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable ของ Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CSI”)

การซื้อกิจการจะทำให้ Lantronix เติบโตขึ้นในทันที โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการรวมบริษัทครั้งนี้นี้มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี การเข้าซื้อนี้จะเป็นการเสริมผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านการเชื่อมต่อแบบ IoT ซึ่งรวมถึงสวิตช์, Power over Ethernet (PoE) และการแปลงสื่อและผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ต่างๆ

Lantronix เล็งเห็นการผนึกกำลังที่สำคัญด้านการดำเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทที่ควบรวมกัน และคาดว่าวันแรกที่การผนึกกำลังจะผลักดันให้รายได้แบบ Non-GAAP เพิ่มขึ้นทันทีเมื่อปิดบัญชี และบริษัทยังคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจากการผนึกกำลังอัตราการดำเนินการ ใน 24 เดือนแรก Lantronix จะประกาศแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2022 ในการประชุมทางไกลเรื่องรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2021 โดยจะระบุวันที่ในไม่ช้า

Silicon Valley Bank ซึ่งเป็นธนาคารของบริษัทที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกและนักลงทุนของบริษัทเหล่านั้น พร้อมด้วย SVB Capital จะเป็นผู้จัดหาเงินทุนเพื่อซื้อกิจการ

O’Melveny & Myers LLP จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Lantronix

เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. ผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ Lantronix ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอ IoT Intelligent Edge และโซลูชัน OOBM ที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมกับเร่งเวลาการออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ทำให้การสร้าง การพัฒนา การใช้งาน และการจัดการโครงการ IoT ง่ายดายขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชัน

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วสามทศวรรษในการสร้างเทคโนโลยี IoT และโซลูชัน OOBM ที่แข็งแกร่ง Lantronix เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและสามารถรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของ Internet of Things ได้ โซลูชันของ Lantronix มีการใช้งานภายในเครื่องจักรนับล้านเครื่องที่ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน และไซต์งานระยะไกล ซึ่งให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงด้านพลังงาน เกษตรกรรม การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย การผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การค้าปลีก การเงิน สิ่งแวดล้อม และรัฐบาล

Lantronix มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.lantronix.com

เรียนรู้เพิ่มเติมที่บล็อก Lantronix www.lantronix.com/blog ที่มีการอภิปรายและการอัปเดตด้านอุตสาหกรรม สำหรับการติดตาม Lantronix บน Twitter โปรดไปที่ www.twitter.com/Lantronix ดูไลบรารีวิดีโอของเราบน YouTube ได้ที่ www.youtube.com/user/LantronixInc หรือติดต่อกับเราบน LinkedIn ได้ที่ www.linkedin.com/company/lantronix

อภิปรายเกี่ยวกับการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP

Lantronix เชื่อว่าการนำเสนอข้อมูลทางการเงินแบบ Non-GAAP ควบคู่ไปกับการวัดผล GAAP ที่เกี่ยวข้อง จะให้ข้อมูลเสริมที่สำคัญแก่ฝ่ายบริหารและนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารจะใช้การวัดผลแบบ Non-GAAP ดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงเปรียบเทียบของเรา ไม่ควรใช้การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่เปิดเผยโดยบริษัทแทน หรือเหนือการวัดผลทางการเงินที่คำนวณตาม GAAP และผลลัพธ์ทางการเงินที่คำนวณตาม GAAP และการกระทบยอดของการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP กับการวัดผลทางการเงินที่คำนวณตาม GAAP ควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ อาจคำนวณการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่บริษัทใช้ต่างออกไป จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการวัดผลที่มีชื่อคล้ายกัน ซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น

มีแนวทางเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรต่อหุ้นให้เฉพาะบนพื้นฐานของ Non-GAAP เนื่องจากความยากของการคาดการณ์เวลา หรือจำนวนของรายการบางอย่างที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดผลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าแบบ GAAP และไม่มีการกระทบยอดกับแนวทางของ GAAP ที่เทียบเท่า เนื่องจากปัจจัยบางอย่างที่มีส่วนอย่างมากต่อความสามารถของ Lantronix ในการประมาณรายการที่ไม่รวมอยู่นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้หรือสามารถประมาณการได้บนพื้นฐานการมองไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุผล

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่ไม่ได้เป็นข้อความในอดีตถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและบ่อยครั้ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “วางแผน” “ประมาณ” “มีแนวโน้ม” “เป็นไปได้” หรือ “อาจเกิดขึ้น” หรือข้อความที่เป็นการกระทำ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์บางอย่าง “อาจ” “จะ” “ควร” หรือ “อาจจะ” ที่เกิดขึ้น หรือบรรลุได้ ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ Transition Networks และ Net2Edge (“ธุรกรรม”) ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกันที่คาดหวังในบริษัทที่ควบรวมกิจการ ลักษณะของรายการที่เสนอและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทที่ควบรวมกันที่คาดต่อ Lantronix และผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนั้นอิงกับความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันและการวิเคราะห์ที่ทำโดย Lantronix และฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์และการพัฒนาที่แท้จริงจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของ Lantronix ในการรวมธุรกิจที่ซื้อกิจการมาอย่างสำเร็จหลังการทำธุรกรรมและบรรลุผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้, ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินที่คาดไม่ถึงของธุรกิจที่ซื้อกิจการมา, ความไม่ถูกต้องของประมาณการสำรองหรือสมมติฐานพื้นฐาน, การแก้ไขประมาณการสำรองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์, การสูญเสียผู้บริหารหรือบุคลากรสำคัญ, ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รวมถึงการเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดและ/หรือต่อต้านวัคซีน และผลกระทบของความพยายามในการฉีดวัคซีน รวมถึงประสิทธิภาพและการยอมรับของสาธารณชนในการฉีดวัคซีน ที่มีต่อธุรกิจ พนักงาน ห่วงโซ่อุปทานและการกระจายสินค้าของบริษัทที่ควบรวมกิจการ และเศรษฐกิจโลก และปัจจัยเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในรายงานของ Lantronix ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2020 รวมถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสของปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2021 รวมถึงในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 2 ของรายงานดังกล่าว และในการยื่นต่อสาธารณะอื่นๆ ของบริษัทต่อ SEC นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารของ Lantronix ไม่ได้ตระหนักถึง หรือไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ มากเกินไป ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของ Lantronix จะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น Lantronix ไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ Nasdaq Stock Market, LLC กำหนด

ติดต่อด้านสื่อ Lantronix:
Gail Kathryn Miller
ผู้จัดการแผนกการตลาดองค์กร และ
การสื่อสาร
media@lantronix.com
949-453-7158

ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน Lantronix:
Jeremy Whitaker
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
investors@lantronix.com
949-450-7241

ฝ่ายขายของ Lantronix:
sales@lantronix.com
อเมริกา +1 (800) 422-7055 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือ +1 949-453-3990
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา +31 (0)76 52 36 744
เอเชียแปซิฟิก + 852 3428-2338
จีน + 86 21-6237-8868
ญี่ปุ่น +81 (0) 50-1354-6201
อินเดีย +91 994-551-2488

© 2021 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์