Lung Ambition Alliance เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดที่การประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด

  • กองทุนใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการท้องถิ่นซึ่งดำเนินการโดยองค์กรของผู้ป่วยที่อาจปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด
  • ชุดนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟเชิงการศึกษาที่จัดขึ้นในการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ชุมชนมะเร็งปอด
  • เปิดตัวการวิจัยระดับโลกที่สำคัญพร้อมเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือชี้วัดการรับรู้มะเร็งปอดขึ้นเป็นครั้งแรก    

BARCELONA, สเปน, Sept. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ที่การประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด IASLC 4 พันธมิตรผู้ก่อตั้ง Lung Ambition Alliance กล่าวคือ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด 5 ปีขึ้นอีก 2 เท่าภายในปี 2025

Giorgio Scagliotti ประธาน IASLC กล่าว “เรามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนตั้งแต่การก่อตั้ง Lung Ambition Alliance โครงการใหม่ๆ ของ Alliance เช่น Initiatives in Lung Cancer Care (ILC2) แสดงถึงการมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนระดับโลก และส่งเสริมความมุ่งมั่นในการสร้างโซลูชันในประเทศที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปอด”

ILC2: การเปิดรับโครงการเพื่อเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย

โปรแกรม ILC2 เป็นการเปิดรับสมัครองค์กรผู้ป่วยที่ลงทะเบียนทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับมะเร็งปอด ให้ส่งข้อเสนอสำหรับโครงการที่สามารถเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตภายในประเทศบ้านเกิดของตน โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความตระหนักในความหลากหลายของการจัดการมะเร็งปอดทั่วโลก และอุปสรรค์ท้องถิ่นที่มีความจำเพาะต่อการดูแลที่มีคุณภาพที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาโซลูชันที่มีความมุ่งเน้นในผู้ป่วย

Lung Ambition Alliance จะรับสมัครผู้ขอทุนอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2019 และจะประเมินและเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะรับทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LungAmbitionAlliance.org

กิจกรรมที่ WCLC Congress
ที่ WCLC, Lung Ambition Alliance จะจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากชุมชนมะเร็งปอด ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน Low-Dose Computed Tomography Scan (LDCT) และการฉายตัวอย่างที่สถานที่จัดการประชุม WCLC ตัวแทนจะเห็นขั้นตอนการตรวจคัดกรอง ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญ และสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนระดับโลกการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด และมีการแสดงชื่อบนแผนที่โลก

นอกจากนั้น Alliance ยังจัดตั้งบูธอินเตอร์แอคทีฟที่ WCLC ที่ผู้เข้าร่วมสามารถ ‘เดินทาง’ ผ่านเส้นทางการดูแลที่มีคุณภาพแบบรวมของมะเร็งปอด ขณะเดียวกับการรับสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรการดูแลที่มีคุณภาพอันมีค่า ผู้มีส่วนร่วมจะสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนกับการเดินทางของผู้ป่วย

เครื่องมือชี้วัดการรับรู้มะเร็งปอดสากล
Alliance ยังเปิดตัวการวิจัยระดับโลกอย่างเป็นทางการที่ทำโดย IPSOS MORI ซึ่งจะเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอด และสาธารณชนจาก 7 ประเทศ และ 3 ทวีปมาแบ่งปันการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด การวิจัยจะช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกและช่วย Alliance ในการพัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วย เช่นเดียวกับความคิดริเริ่มของการสนับสนุน การวิจัยยังจะสร้างเครื่องมือชี้วัดโดยการทำหน้าที่เป็นการวัดประสิทธิภาพเพื่อช่วยติดตามผลกระทบของโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง คาดหวังผลลัพธ์ใน H1 2020

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเหล่านี้ และวิธีที่ชุมชนสามารถแบ่งปันมุมมองได้ที่ LungAmbitionAlliance.org

เกี่ยวกับ Lung Ambition Alliance

Lung Ambition Alliance เป็นผู้นำในความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มารวมตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอีกต่อไป Alliance มีเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาและนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อผู้ป่วยมะเร็งปอด ด้วยการส่งเสริมความเชี่ยวชาญของพันธมิตรแต่ละราย และให้ความสำคัญต่อโครงการที่มีคุณค่าที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายยิ่งๆ ขึ้นไป พันธมิตรผู้ก่อตั้ง ได้แก่ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca จะร่วมกันสำรวจและก้าวข้ามอุปสรรคของการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยขั้นต้น พัฒนายาและการดูแลที่มีคุณภาพ และดำเนินการตามเป้าหมายแห่งอนาคตของมะเร็งปอดซึ่งเริ่มที่การเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด 5 ปีขึ้น 2 เท่าภายในปี 2025

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.lungambitionalliance.org

เกี่ยวกับพันธมิตรผู้ก่อตั้ง

  • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่มุ่งมั่นในการศึกษามะเร็งปอดและมะเร็งในทรวงอกอื่นๆ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมะเร็งปอดทุกสาขาทั่วโลกมากกว่า 6,500 คน ในกว่า 100 ประเทศ
  • Global Lung Cancer Coalition (GLCC) เป็นกระบอกเสียงของผู้ป่วยมะเร็งปอดระดับสากล และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ป่วย
  • Guardant Health เป็นบริษัทการวินิจฉัยสมัยใหม่ซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจจับมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจทางโมเลกุลในเลือด
  • AstraZeneca เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งเน้นในการค้นพบ การพัฒนา และการจำหน่ายยาที่ต้องมีใบสั่

เกี่ยวกับ WCLC

WCLC คือการประชุมด้านมะเร็งปอดและมะเร็งในทรวงอกอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 7,000 คนจากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วม มีเป้าหมายในการเพิ่มความตระหนักรู้ ความร่วมมือ และความเข้าใจในมะเร็งปอด และช่วยผู้เข้าร่วมในการนำพัฒนาการล่าสุดมาใช้ทั่วโลก การประชุมจะครอบคลุมหลากหลายสาขา และเผยแพร่การศึกษาวิจัย และผลการทดลองทางคลินิกต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ wclc2019.iaslc.org

เร่งการพัฒนาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งปอด

ข้อมูลติดต่อ:

Jennifer Corrigan
BursonRx
Jennifer.Corrigan@bursonrx.com
+1-347-366-1444

Emma Purdy
GCI Health
Emma.Purdy@gcihealth.com 
+44-7825-903013