Category: Press Releases

Curia ได้รับรางวัล CDMO Leadership Award ประจำปี 2567

Curia ได้รับการยอมรับในด้านการบริการในอุตสาหกรรม CDMO ออลบานี นิวยอร์ก, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia องค์กรวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญาชั้นนำ

Carry1st แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund

เคปทาวน์, แอฟริกาใต้, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Carry1st ผู้จัดจำหน่ายเกมและแพลตฟอร์มซื้อขายทางดิจิทัลชั้นนำของแอฟริกา ได้แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนของ