EMGA ได้บรรลุข้อตกลงเงินกู้ไม่ด้อยค่าจำนวน 30.0 ล้าน USD สำหรับ Citizens Development Business Finance PLC ในศรีลังกา

ลอนดอน, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านตลาดเกิดใหม่ ได้บรรลุข้อตกลงเงินกูไม่กู้ไม่ด้อยค่าจำนวน 30.0 ล้าน USD สำหรับ Citizens Development Business Finance PLC (CDB) ซึ่งตั้งอยู่ในศรีลังกา EMGA เป็นผู้ริเริ่ม จัดทำ และดำเนินการเจรจาต่อรองในข้อตกลงทางการเงินนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก U.S. International Development Finance Corporation (DFC)

Sajeev Chakkalakal ซึ่งเป็นหัวหน้าวาณิชธรกิจของ EMGA กล่าวว่า “แม้จะพบกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่เรามีความยินดีที่สามารถมอบนวัตกรรมโซลูชันด้านเงินทุนให้แก่ CDB ได้อีกครั้ง เราเชื่อว่านี่คือหมุดหมายสำคัญ โดยเป็นการบรรลุข้อตกลงทางการเงินจากภายนอกที่ให้แก่สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ของศรีลังกาครั้งแรกในรอบหลายปี และยังทำให้ CDB สามารถสนับสนุนธุรกิจ SME ต่อไป รวมถึงองค์กรที่มีสตรีเป็นเจ้าของ และภาคส่วนพลังงานหมุนเวียนของประเทศอีกด้วย”

Jeremy Dobson ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ EMGA กล่าวว่า “สถานะทางการเงินที่มั่นคงของ CDB ทำให้ EMGA สามารถฝ่าแรงต้านด้านเศรษฐศาสตร์มหัพภาคในศรีลังกาจนบรรลุข้อตกลงด้านเงินทุนครั้งนี้ ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของ EMGA ในการดำเนินการในภูมิทัศน์ภาคการเงินที่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการร่วมมือระหว่าง EMGA, CDB และ DFC เพื่อเป็นแบบอย่างเชิงบวกให้แก่สถาบันทางการเงินชั้นนำของศรีลังกาในการบรรลุข้อตกลงด้านเงินทุนจากภายนอกในสภาพเศรษฐกิจอันยากลำบาก”

Maryam Khosharay รักษาการแทนรองประธานสำนักงานเครดิตเพื่อการพัฒนาของ DFC กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถบรรลุข้อตกลงของ DFC ในการสนับสนุนการลงทุนในศรีลังกาต่อไป โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านการเงินสำหรับสตรีและสินทรัพย์เพื่อสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่ประสบอุปสรรคทางเศรษฐกิจและราคาพลังงานสูง”

Roshan Abeygoonewardena ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินธุรกิจของ CDB กล่าวถึงธุรกรรมครั้งนี้โดยให้ความเห็นว่า CDB ได้ช่วยสร้างเสริมความมั่นคงให้ฐานพีระมิดอย่างต่อเนื่องในฐานะจริยธรรมสำคัญของวาระด้านความยั่งยืน “สำหรับนักลงทุนสตรีแล้ว ส่วนจุลภาคและ SME คือส่วนที่วงล้อเศรษฐกิจหมุนเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสตรีในโมเดลธุรกิจของเราด้วยการเข้าถึงการเงิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความเป็นอิสระทางการเงินและการยอมรับความแตกต่าง จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาและวาระทางเศรษฐกิจของศรีลังกา”

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนและนิวยอร์กได้ช่วยสถาบันและองค์กรทางการเงินต่างๆ ในการสรรหาเงินทุนจากการกู้หรือจากหุ้น ทีมงานนานาชาติของ EMGA มีประสบการณ์รวมกันหลายทศวรรษที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมให้สำเร็จในประเทศตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ รวมถึงศรีลังกา EMGA ขยายตัวไปทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง และยกสถานะเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำที่มุ่งเน้นในตลาดเกิดใหม่

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) เป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกา และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อความยั่งยืน บรรษัทภิบาลอันเป็นแบบอย่าง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส โด่งดังด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมบริการทางการเงินด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันกว้างขวางและโซลูชันทางการเงินที่ล้ำสมัย

U.S. International Development Finance Corporation (DFC) เป็นสถาบันพัฒนาทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา DFC ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโซลูชันทางการเงินให้แค่ประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรงที่สุดในปัจจุบัน เราลงทุนในหลายภาคส่วน รวมถึงพลังงาน การดูแลสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรม และธุรกิจขนาดเล็กและบริการทางการเงิน DFC ลงทุนโดยยึดถือมาตรฐานที่สูงและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน

รายละเอียดการติดต่อ
info@emergingmarketsglobaladvisory.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000908404