Lung Ambition Alliance เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดที่การประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด

กองทุนใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการท้องถิ่นซึ่งดำเนินการโดยองค์กรของผู้ป่วยที่อาจปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด ชุดนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟเชิงการศึกษาที่จัดขึ้นในการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ชุมชนมะเร็งปอด เปิดตัวการวิจัยระดับโลกที่สำคัญพร้อมเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือชี้วัดการรับรู้มะเร็งปอดขึ้นเป็นครั้งแรก     BARCELONA, สเปน, Sept. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ที่การประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด IASLC 4 พันธมิตรผู้ก่อตั้ง Lung Ambition Alliance กล่าวคือ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด 5 ปีขึ้นอีก 2 เท่าภายในปี 2025 Giorgio Scagliotti ประธาน IASLC กล่าว “เรามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนตั้งแต่การก่อตั้ง Lung Ambition […]

Read more

Lung Ambition Alliance unveils new initiatives to address lung cancer survival at the World Conference on Lung Cancer

New grants program to support local initiatives driven by patient organizations that have the potential to transform patient care Series of interactive and educational exhibits at the congress to engage and educate the lung cancer community Major global survey launches with the goal to establish the first-ever lung cancer perception barometer     BARCELONA, Spain, Sept. […]

Read more